رابطه نا مشروع

مهدی ابراهمی

با عرض سلام وخسته نبا شید سوال من به این گونه است که اگر آقایی بعد از طلاق توافقی همسرخود متوجه روابط نامشروع او قبل از طلاق شود چه اقدامات قانونی متواند انجام دهد درضمن این خانوم  باهمان فردی که رابطه نامشروع داشته ازدواج کرده است  باتشکر؟