تصرف در اموال همسر

زهرا حسینی
با سلام همسر سابقم در منزل بنده نشسته است و با قلدری کامل بلند نميشوم و من با دو فرزند خود سرگردان هستم لطفا کمکم کنید