تلف عین مستاجره

بهنام

باسلام.اگرمستاجر عین مستاجره راتلف کند وضعیت عقد اجاره همانند تلف قهری انفساخ خواهد بود یانه؟تاکید میکنم اتلاف توسط خود مستاجر بوده است.باتشکر