حقوق ماهانه فرد فوت شده

Ari

با سلام. پدر بنده به تازگی از دنیا رفته است و بازنشسته دولت بود. برای اینکه حقوق ماهانه او را دریافت کنیم آیا باید از طریق انحصار وراثت اقدام کنیم یا راه دیگری هم وجود دارد. این را هم بگویم که در بحث انحصار وراثت اموالی که از آنمرحوم مانده برای وراث مهم نیستند و فقط به دنبال راهی هستیم که حقوق ماهانه آنمرحوم را مادرم دریافت کند.
ممنون از راهنمایی شما.