عدم انتقال وام واحد خریداری شده

احمد حمیدی
با سلام. بنده یک واحد مسکن مهر را به شخصی فروخته و چون در هنگام انعقاد قرارداد دستورالعمل نقل و انتقال واحد های مسکن مهر اجرا نگردیده بود در خصوص انتقال مبلغ وام به نام خریدار در مبایعه نامه موردی ذکر نگردیده و خریدار نیز درحال حاضر نه حاضر به انتقال می شود و نه اقساط را پرداخت مینماید. آیا امکان شکایت از وی جهت انتقال وام می باشد. در صورت امکان راهنمایی بفرمایید. (در صورت امکان ایمیل شود) سپاسگذارم