درخواست طلاق از طرف مرد

shams

یک مشکلی برای برادر من بوجود آمده و خواستم راهکار قانونی آنرا بدانم.

برادر من 8 ماه ازدواج کرده و بعد از2  ماه همسرش و مادرش به او تهمت زده اند که تو سابقه بیماری روانی داشتی چون چشمت چپ شده (واقعا حرف های خنده دار) باید بریم مشاوره و ...

در صورتی که برادر به هیچ عنوان چنین مشکلی نداشته و ندارد. چندین جلسه مشاوره هم در طی این مدت داشته اند که روانشناس و روانپزشک گفته مشکلی وجود ندارد.

به علاووه 6 ماه است که از فامیل و دوستان برادرم تحقیق کردن و همه ایشان را تایید نموده اند ولی این خانواده همچنیان حرف خودشان را می زنند و شکاک و بدبین هستند.

حتی 3 ماه است که مادر خانم برادر من اجازه نمی ده که اینها همدیگر رو ببینن.

به نظر شما راهکار قانونی برای شکایت از این خانواده و جدا شدن بدون پرداخت مهریه وجود دارد؟

ممنون میشم جواب بدید.

با تشکر