الزام به تمکین

nill

​با سلام.
۱) اگر خواهان دعوی تمکین ، ساکن تهران و منزل مشترک باشد ، چنانچه خوانده محترمه در شهرستان اقامت داشته ولی خواهان بدلایل عدیده اصرار بر طرح دعوی در تهران داشته باشد، میتواند زوجه را مجهول المکان اعلام و از آخرین اقامتگاه وی ( منزل مشترک) جهت ابلاغ و تشکیل پرونده استفاده کند؟
۲) اگر با وصف فوق ، بخواهد اظهارنامه ای ارسال کند و ادرس اقامتگاه فعلی خوانده محترمه، یعنی منزل پدر زوجه را ملاک ارسال قرار دهد و بطرفیت زوجه متنی اظهار کند، ناقض شرایط بند یک نخواهد بود؟
۳) با فرض اینکه پرونده تشکیل شد و جلسه برگزار گردید ، با اعلام این موضوع از طرف زوجه. که زوج از محل اقامت وی مطلع بوده ، آیا عدم صلاحیت صادر میگردد یا خیر؟
متشکرم