استرداد جهیزیه توسط مرد

حیدری

با سلام اگر مرد بخواهد جهیزیه همسرش را قانونی پس دهد چه کاری باید انجام دهد . لازم به ذکر است مرد می خواهد زنش را طلاق دهد و زن حاضر به طلاق نیست و جهیزیه خود را نمی ببرد .