صدور اجراييه

مهرداد حقي

با سلام

بنده بعنوان خواهان دادخواست افت قيمت خودرو ناشي از تصادف را دادم و پس از اعلام حكم و ارسال به تجديد نظر ؛ اينك حكم قطعي شده است.

خاطر نشان ميكنم درخواست قرار تامين خواسته را داده و مبلغي را در حساب خوانده مسدود كرده ام.

براي اجرا بايد درخواست اجراييه و تشكيل پرونده دهم

حال سوال اينجاست:با توجه به مسدود بودن مبلغ مورد نظر؛ آيا هنگام درخواست اجراييه مستقيما نامه به اجراي احكام و برداشت مبلغ را ميدهند يا بايد روال طبيعي طي شود و حكم ابلاغ و منتظر گذشت 10 روز باشم؟

با سپاس