توقیف خودرو برای مهریه

razi
ماشین توقیف شده چطوری به پارکینک انتقالش بدیم نحوه انتقالشو توضیح بدین ممنون میشم