کلاه برداری

سعید
سلام من یکه واحد مسکونی 7 ماه پیش خریداری نمودم.با پیگیری متوجه شدم صاحب خانه با پرداخت هزینه ای به یک فرد کنتور گاز غیر قانونی و خلاف نصب نموده با مراجعه به اداره گاز متوجه شدن مشترک نیستم. راه قانونی برای برخورد با مالک که متخلف است چیست؟