بیرون کردن مستاجر

Vafa
با سلام من از پدر شوهرم ملکی را خریده ام و ملک سند خورده است اما پسر ایشان ملک را تخلیه نمی کند و ادعای وجه در قبال آبادی که در مدت 15 سال در آنجا بوده است را می کند البته ایشان بدون دادن.وجه به پدر در مدت 15 سال آنجا زندگی کرده ممنون می شم اراهنمایی کنید سند و قول نامه به نام من خورده است