پیگیری مفاد اجاره نامه مغازه

سلام.مغازه ای اجاره کرده ام که از مفاد آن،در اختیار قراردادن فضایی در یک فروشگاه بزرگ (واقع در سه طبقه پایین تر از محل مغازه)جهت فروش تولیدات است.و ذکر شده باید تابع قوانین آن فروشگاه باشم.بعد از گذشت چند ماه در هنوز قراردهدی بین ما و فروشگاه منعقد نشده و اقلام ما بصورت غیر رسمی و با واسطه دوستی در فروشگاه عرضه میشود.مدیر بازرگانی فروشگاه به بهانه ارائه شناسه نظارت بهداشتی مانع قرارداد میشود.حال آنکه مسولان بهداشت در وزارتخانه و اداره های بهداشت بیان کرده اند که در صورت تولید ماده غذایی در نزدیکی فروشگاه بطوری که به کمک کارگر حمل تولیدات میسر باشد،نیاز به شناسه نظارت و مجوز بسته بندی نیست. آیا میتوانم با استناد به اجاره نامه که مفاد آن اجرانشده،شکایت کنم و علاوه بر ودیعه،خسارت مالی خود را دریافت کنم؟ این اولین کار آزاد من و همسرم بوده و تمام سرمایه و پس انداز و 6ماه وقتمان را پای آن گذاشته ایم. خواهش میکنم به ما کمک کنید که بتوانیم دوباره روی پا بایستیم. در صورت نیاز عکس از اجاره نامه را از طریق تلگرام میفرستم.