ادم ربایی

ali naderi

سلام خسته نباشید

سوال:اگر مردی ۳۷ ساله و متاهل دختری ۱۶ ساله و باکره را از طریق فریفتن و با همکاری خود دختر از محل زندگی و از نزد خانواده اش  برباید به گونه ای که دختر تصور کند که مرد تنها قصد زندگی با او را دارد و میخواهد قول ازدواجش را عملی سازد اما در حقیقت قصد مرد فروش دختر به شیخ های عرب در دبی باشد و همچنین مرد اقدام به سو استفاده جنسی از دختر کند ( با او رابطه جنسی مقعدی برقرار کند ) و از دختر و خانواده او حدود ۵ میلیون تومان پول نقد و نقره بگیرد و قصد معتاد کردن دختر را با پیشنهاد دادن قرص های متادون و ترامادول داشته باشد ( اما موفق نشود ) حال ...

حکم او مبنی بر شکایت پدر دختر از او برای ادم ربایی از راه فریب دادن و دزدی و همچنین تجاوز چه خواهد بود؟

اگر همسر مرد شکایت متقابلی از دختر که حال ۱۸ سال دارد بکند برای اغفال کردن شوهرش ایا مقبول واقع میشود؟

ممنون میشم اگر به سوالم پاسخی کامل و واضح بدهید.