اخاذی، اغفال، تهدید

احمدرضا مشایخی

با سلام و احترام

خانمی به برادر بنده اتهام اغفال و اخاذی از طریق تماس و پیامک زده است و قاضی پرونده دستور مکان یابی سیمکارت برادرم را داده است و به او گفته است اگر سیمکارت در مدت مورد ادعا در منزل شما بوده ادعای خانم صحیح است. این ادعا مربوط به 10 ماه قبل است. آیا اطلاعات مربوط به سیمکارت در 10 ماه قبل موجود است؟(اپراتورها قانون 6 ماهه در نگهداری اطلاعات دارند)

چگونه میتوان به گفته قاضی پاسخ داد که اطلاعات سیمکارت را مدرک اصلی پرونده بیان می کند؟

با سپاس