مهریه

وزيري

با سلام
من خانه ای را که در آن زندگي مي کنیم را موقع خريد به نام همسرم خريدم که خیلی بیشتر از میزان مهریه اوست.
اکنون او طلب مهریه اش را مي کند. آیا اين حق را دارد؟
با تشکر
وزيري