مهرييه

حسين بختياري

سلام و وقت بخير خانم وكيل بوجاري نژاد احتراما من حسين بختياري ساكن سؤيد هستم يك سوال حقوقي دارم اگر ممكن است به ان پاسخ دهيد با سپاس از شما. اگر من وكالت بلا عزل از ملكي در ايران داشته باشم ولي سند  بنام من نيست ايا جهت مطالبه مهرييه اين ملك مي تواند توقيف شود و براي مهرييه گرفته شود؟

باسپاس