پرداخت نشدن حقوق مکفی وبیمه

نیما
با سلام ضمن عرض خسته نباشید اینجانب از تاریخ 26.5.93در مغازه ای بدون قرا ر داد کتبی مشغول به کار شدم که ایشان هیچ گونه حق بیمه ای برای من واریز نکرده .وحقوق مکفی پرداخت نکرده با توجه به اینکه من دارای دو فرزند میباشم و متاهل خواهش مندم مر ا راهنمایی بفرمایید که از چه راهی میتوانم حقوق از دست رفته خود را بدست بیاورم ؟