طلاق

غفاریان

باسلام. من زن 22 ساله هستم. شوهرم سر هیچ کاری بند نمی شود. تا دیر وقت شب بیدار میماند و فیلم نگاه میکند و صبح تا ساعت 11 ظهر میخوابد.سیگار میکشد. ناس مصرف میکند. گاهی وقتها مشروب استفاده میکند. اخلاق ندارد. ولی من نمیتوانم ثابت کنم. حال به نظر شما من باید چکار کنم. شنیدم که اگر مهریه ام را ببخشم، بازم نمیتوانم طلاق بگیرم. تو رو خدا راهنمایی بفرمایید که چکار میتوانم انجام دهم. با تشکر