راهنمایی

باسلام و روز بخیر
ببخشید من در شرکتی مشغول به کار شده و چک ضمانت را با شرح در وجه شرکت به شرکت ارائه کرده ام که شرکت هم رسید چک را همرا با مهر و امضاء و شرح اینکه چک فوق بابت وجه التزام و سپرده حسن انجام کار است را من تحویل داده است. الان که برای تسویه حساب با شرکت دچار مشکل شده ام آیا میتوانم چک خود را اعلام مفقودی کنم که اگر شرکت برای وصول چک اقدام کرد چک پاس نشده و شکایت بابت خیانت در امانت هم ارائه نمایم؟