ضرب و شتم

مهسا

 

سلام همسر من درگیری درگیری با شخصی شخصی داشتن و با با چاقو به دستش میزنن شاهدی شاهدی نبوده و فقط مادر اون شخص دیده اون شخصم به صورت همسرم مشت زدن و ایشون دو تا شاهد داشتن حالا هم اون طرف شکایت کرده هم همسرم ایشون اتهام قتل عمدو چیزای دیگه به شوهرم زدن حالا برای شوهرم قرار زندان بریدن که با وثیقه آزاده میخوام بدونم حکم چی میشه وقتی طرف شاهدی نداره و چه اتفاقی میفته و قرار زندان برای چیه