طلاق

سعید

سلام

من 2تا زن دارم. چطوری میتونم این2تا رو طلاق بدم. چون میخوام ازدواج جدید کنم؟

مهریه شون رو هم حل کردم توافقی