جعل امضا

محمود محمودی

با سلام و احترام من فرم درخواست یارانه اعطایی دولت به دامداران  را بنا به درخواست شفاهی یکی از روستاییان که از ایشان شیر خریداری می نمودم امضا نموده ام حال او از بنده به جرم جعل امضا شکایت نموده است آیا برای بنده مجرمیت صادر خواهد شد .