بچه دار نشدن

نازنین

با سلام

سرکارخانم بنده مدت شش سال است که ازدواج کرده ام و در این مدت بنا به خواسته اجبارانه همسرم از داشتن بجه منع شده ام ، و حتی یک بار هم که حاملگی اتفاق افتاد به اجبار و ظالمانه درخواست که نه بلکه به اجبار و زور مرا مجبور به سقط جنین کرد، آیا قانون به بنده این اجازه را می دهد که به علت عدم امتناع از بچه دار شدن، و محروم شدن خودم از بچه از مرجع قانونی تقاضایی مبنی بر ملزم کردن ایشان به داشتن بچه بنمایم.

مردی خوب است و هیچ چیزی به عنوان حربه ندارم بجز منع کردن من از داشتن بچه