ملک

hh
فردی یه واحد اپارتمان خریده پولشم داده ب فروشنده قولنامه کرده .حالا اون فروشنده ورشکست شده میخوان اموالشو مصادره کنن این خونه ای که فروخته رو هم میخان بردارن . حالا باید چیکار کرد؟؟؟ایا اجازه این کار را دارند.؟ طلبکارها جلوی در ملک امده اند تا واحدهای فروخته شده این فرد را مصادره کنند درحالی ک خریداران تمام پول را تمام و کمال داده اند