سوپیشینه

طباطبایی
سلام. دوست بنده پارسال به اتهام جعل اسناد رسمی و دولتی، حدود 22 روز زندانی و ازش عکس و اثر انگشت گرفته شد و به قید وثیقه آزاد شد. و در دادگاه به جرم شرکت در جعل اسناد رسمی و دولتی محکوم به جزای نقدی یک میلیون و پانصدهزار تومان شد. آیا براش سوپیشینه به وجود میاد؟ در صورت وجود، چند سال طول میکشه حذف شه؟ لطفا راهنمایی کنید. با تشکر