ممنوع الخروج

مهدي

سلام من خارج از ايران هستم برأي اينكه بدونم ممنوع الخروج هستم يا نه را به چه نحوي بايد استعلام كنم. ممنون