وصول مهريه

ضمن عرض سلام  

مدت ٣٤سال هست ازدواج كرده ام و بعلت مشكلات زياد تصميم براي گرفتن مهريه نمودم و مهريه در سال ٦١ به ميلغ ٣٠٠ هزار تومان ميباشد . لطفا راهنمايي بفرماييد . هزينه وكيل و مهريه به معادل روز چقدر ميشود؟       

باتشكر