مفقود شدن پلاک خودرو

سید محمد نژادحسینی

در اثر برخورد اتومبیل من با یک خودروی پارک شده مقابل درب منزلم پلاک خودروی پارک شده (پلاک جلو) جدا شده و روی زمین افتاد علیرغم پرس و جو در خصوص مالک خودرو نتیجه ای نگرفتم لذا پلاک مذکور را روی شیشه جلوی همان خودرو بالای برف پاک کن قرار دادم و وارد منزل خود شدم فردای آن روز مالک خودرو به منزل من مراجعه نموده و ادعا نمود که پلاک خودرویش گم شده و از من شکایت کرده است حال سوال من اینست که چه عواقب حقوقی ای متوجه اینجانب میباشد

ضمنا ضمن تلاش اینجانب برای جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وارد شده به ایشان شاکی عنوان نموده اند که فقط میخواهند پلاکشان تعویض نمایند و شکایتشان اصلا متوجه من نیست و فقط موضوع شرح حادثه میباشد که اسم من وارد پرونده شده است