جعل

mohsen vahedi

از کسی طلب دارم و او چند بار نامه از شرکت و دو اداره دولتی مبنی بر اینکه قراره پولی به دستش برسه به من داد ... متوجه شدم نامه ها تقلبی بوده و متن هاشون برگرفته از ذهن خودش بوده و فقط سربرگ ها را الصاق میکرده و امضا افراد را از نامه های موجود در اینترنت الصاق میکرده به نوشته ها ... نامه های که دست من هست کپیه و اصلش را ندارم ... میشه ازش بعنوان جعل شکایت کنم و یا اینکه احتمال داره تبرییه بشه چون از دونفر مشاوره گرفتم میگفتن چون نامه ها از اصل ماهیت نداشته و کپی هست احتمال داره من شکست بخورم در شکایت