پدرم فوت شده است برادرم

meh

من پدرم فوت شده است برادرم برای یارانه از من امضا و اثر انگشت گرفته که سرپرست خانوار باشد آیا او می تواند اموال موروثی من را بالا بکشد سن من بالای 18 سال است