رفع سوئ اثر

شفیق

با سلام . من یک فقره چک بدون تاریخ و یک فقره چک با تاریخ مربوط به بانک قبل از انقلای کشیدم . اکنون ان بانک منحل و بانک دیگری قائم مقام ان شده . سوال این است که صاحب چک بخاطر نسبت خونی تا لحظه اخر عمرش پول چک را از من مطالبه نکرد .  من میترسم ورثه انرا اجرا گذارند . ایا من میتوانم به مبلغ مندرج در چک 40 سال پیش در بانک قائم مقام حساب باز کنم و انرا مسدود کنم . تا رفع اثر شود یا خیر گناه من چیست که مالک چک انرا وصول نکرد . درضمن  چک در وجه حامل نیست. و وراث تاریخ  یکی از چکها را دستکاری کردند. لطفا ایمیل نمایش داده نشود