راهنمایی ملکی

ali

پس از تنظیم و امضای طرفین در یک اجاره نامه ؛میزان رهن در یک اجاره نامه که جهت استفاده مدرسه اجاره گردیده ؛افزایش یافت . مبلغ جدید رهنن دراجاره نامه اصلی اصلاح نشد ولی در یک کاغذ ساده درج شد سپس موجر و مستاجر و سه نفر شاهد از همان بنگاه  (بدون مهر بنگاه معاملاتی) امضا و اثرانگشت زده شد . 

آیا موقع استرداد مبلغ رهن پس از پایان قرارداد دچار مشکل می شویم یا نه ؟ با تشکر فراوان