ترک منزل زوج

منیره
باسلام خدمت شما همسر من به مدت یک ماه ونیم است که سر موضوعی که بحث کردیم لباس هایش را جمع کرد ورفت اما تواین مدت 450هزارتومن بعنوان خرجی من داد و برای خانه هم خوراکی خرید او دراینمدت برای دیدن بچمون چندبار به مدت نیم ساعت به خانه آمد ودوباره رفت منم ترک منزل و ترک نفقه از او شکایت کردم همسرم میگه من دیگه نمیخام باهات زندگی کنم ودرخواست طلاق دادم اما هیچ احضاریه ای دراین باره به دست من نرسیده میخواستم بدونم مجازات ترک منزل او چیه واینکه به هیچ عنوان دیگه نمیادخونه فقط درحد سر زدن. واینکه مهریه من چی میشه همینطور نفقه.. ومن یعنی باید تاآخر عمرم تنهازندگی کنم با اینکه مطمئنم بخاطرنداشتن پول اون هیچوقت درخاست طلاق نمیده و فقط برای ترسوندن من گفته اما تکلیف من چیست وچیکارکنم بنظرتون تنهایی .. خیلی ممنون از شما