پرداخت قرض.دریافت آن.اختلاف .شکایت طرف مقابل

امیر

14 ماه پیش به دوستی!! مبلغ 4000 دلار بدون دریافت رسید پرداخت کردم به عنوان قرض.چون ساکن خارج هستند به خواهرشون پرداخت کردم.بعد از دو ماه مبلغ ریالی کمی بیشتر از معادلش رو از طریق کارت بانکی و توسط شخص سومی که برادر یک صراف در خارج هستند در ایران دریافت کردم. بعد از گذشت سه ماه از دریافت وجه ریالی ،اختلافاتی رو بینمون داشتیم که شدت هم گرفت .البته اصلا مسایل مالی درش دخیل نبود.با تشدید این اختلافات  از طرف وکیل ایشون یک احضاریه دریافت کردم مبنی بر پرداخت "قرض" و دادرسی و تاخیر و تادیه.دادگاه حل اختلاف.آیا بدون سند پرداخت 4000 دلار ارز آیا راهی برای اثبات حقانیت و کذب بودن ادعای ایشان خاهم داشت؟متشکرم