زمین

Ehsani
سلام.یه زمین را ۱۳سال پیش از اموزش پرورش گرفتیم و فروختیم بعد ۱۳سال هیچ خبری از طرف نیست کمی از پول ما مونده و عمران ۲بار نامه داده که چون اطراغش رو ساختن اگه نسازیم شهرداری ور میداره حالا چه جوری بسازیمش که قانونی باشه چون سندش هنوز به اسم ماست؟