فروش مال غیر

پیام شکوفی
با سلام بنده اپارتمانی را به صورت پیش فروش واگذار کرده ام در مبایعه نامه فقط متراژ اپارتمان و قیمت به ازای هر متر یک میلیون و شیشصد هزار تومن و ثمن کلی معامله نوشته شده است خریدار بدونه اطلاع بنده جمله ای به شرح زیر به مبایعه نامه اضافه کرده (حق استفاده کامل از پشت بام برای خریدار و دیگران حق استفاده شخصی ندارند) اکنون بعد از گذشت نزدیک به دوسال بر علیه بنده شکایت فروش مال غیر مطرح کرده اند که من پشت بام را خریده ام درصورتی که هیچ نوشته یا مدرکی دال بر پرداخت پول یا ردوبدل سندی در باب پشت بام ندارد جز همان یک جمله در مبایعه نامه اکنون مطرح کرده است که منظور من از خرید اپارتمان به ازای متری یک میلیون شیشصد این بوده که یک میلیون و چهارصد برای اپارتمان و دویست هزار برای پشت بام. خواهشمندم راهنمایی فرمایید بنده متهم به فروش مال غیر میشوم یا نه