فسخ صلح نامه

مهدی

با سلام و ارزوی قبولی عبادات سوالی داشتم در صورت امکان راهنمایی فرمایید.

در سال 81 با یکنفر قرارداد شراکت تجاری امضا کرده ام چند مورد با هم کار کردیم در سال83 مصالحه نامه امضا کردیم در مصالحه نامه برای بعضی کارها و پرداختها من متعهد شدم و برای بعضی کارهای و پرداختها طرف مقابل در اخر مصالحه نامه نیز این بند و جمله نوشته شده است:

اقای الف و اقای ب متفقا کلیه مواد قرارداد شراکت نامه را(1381)انجام یافته و منتفی تلقی نموده و بدینوسیله گواهی و اقرار نمودند که هیچگونه ادعا و اعتراضی نسبت به یکدیگر ندارند و حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی در این خصوص را از خود سلب نمودند و از این تاریخ(1383) به بعد قرارداد مذکور(1381) کان لن یکم و فاقد هرگونه اعتبار و سندیت است.

اینک بعد از 12 سال طرف مقابل به بعضی از تعهداتش عمل نکرده است و بعضی از تعهداتش را با تاخیر 10 ساله عمل کرده که موجب خسارت به بنده شده است.و الان من دانسته ام که شریکم در ان زمان حقیقت را به من وارونه جلوه داده است.و به من دروغ گفته استو

ایا من میتوانم از وی شکایت کنم . ایا این شکایت کیفری است یا حقوقی . با استناد به کدام ماده قانون باید

شکایت کنم. با تشکر مهدی -تبریز