فروش ملك

بهرام

سلام و خسته نباشيد من در خارج از كشور زندگي ميكنم و ملكي هم در ايران داشتم بخاطر اينكه فروش ملك وكالتي از بابت فروش اموال منقول و غير منقول كه بنفع وكيل ويا هر شخص در دفترخانه امضا نمودم حال وكيل با آن وكالتنامه ملك را فروخته و هيچ ريالي به من نداد مراحل قانوني دراين موضوع را لطفا برايم روشن فرماييد. آدرس ايميل     azar_pira23@yahoo.com ممنون ميشم كه در جواب تسريع باشيد