اینترویو

سعید
سلام میخواستم بدونم اگه موقع اینترویو برای تشخیص هویت پاسپورت بدم مشکلی نداره.افغانی هستم