ازدواج

شیدا

با سلام دختری 24ساله هستم و خواستگارهایی مناسب دارم امام به دلیل طلاق مادرم در جلسه اول خواستگاری با مشکل برمیخوریم میخواستم ببینم راهی هست که مسئله طلاق را عنوان نکنیم یا شناسنامه مادرم تعویض شود.