خواهش می کنم کمکم کنید

رنجبر
همسر من 5 سال پیش برای یه ماشین چک داد اما یه سال بعد ماشین رو پس فرستاد اما صاحبش چک های شوهرم رو نداد همش بهانه اورد بعدشم گفت تو گم شده پیدا کردم میارم برات الان بعد 4 سال معلومه شده همون زمان چک رو داده به کسی واونم رفته یکی غیر شوهرم رو برده دادگاه جای اون الان میگن باید 9 ملیون پرداخت کنی نمیدونم با این کلاه برداری چیکار کنم تو رو قرآن کمکم کنید