اعاده ی حیثیت

کامران هاشمی

میخواستم اگه امکان داره راهنماییم کنین که چطوری میتونم از دست کسی که با ابروم بازی کرده شکایت کنم.جریان از انجایی شروع میشه که من به یکی از اشنایان خودم پولی بهکار بودم که در حظور شاهدا بهش پرداخت کردم یک سال بعد این شخص بر علیه من شکایت تنظیم کرد و چون به خاطر اشناییت رسیدی نگرفته بودم محکوم شدم.بعد حکم جلب من رو دادگاه صادر کرد.اما من با مراجعه بع دادگاه و اراعه ی سند این جلب رو باطل کردم.مدتی بعد این شخص با رشوه دادن بع مامور اومد داخل محل تدریسم و ابرو ریزی کردن حتی مامور بهم اجازه نداد که من نامه ی رفع جلب رو بعش نشون بدم و من رو به کلانتری برد .لازم به ذکر هستش که تو وسط راه هرچی از دهنش در اومد بهم گفت.از شما میخوام اگه امکان داره راهنماییم کنین که چطوری میتونم اعاده ی حیثیت کنم بر علیه مامور و اون شخص.اگه امکان داره متن شکایتی رو که میتونم بنویسم واسم بفرستین.