اجرا نشدن احکام مجلس در خصوص مدرک تحصیلی

علی

قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

شماره۷۱۲۱۵/۴۸۲                                                                       ۲/۱۰/۱۳۹۴

 

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۴۵۲۰۲/۴۰۷۹۸ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست  و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره۱۳۱۰۹۳                                                                            ۷/۱۰/۱۳۹۴

 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 

 در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۱۲۱۵/۴۸۲ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

 

رئیس جمهورـ حسن روحانی

 

قانون تسری مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

ماده واحده ـ از تاریخ لازم  الاجراء شدن این قانون، احکام موضوع مواد (۷۹) و (۸۳) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسری می یابد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی