کلاهبرداری استاد از دانشجو

ابراهیم
سلام علیکم با احترام، استاد دانشگاهی جهت دادن نمره قبولی درس مربوطه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان از هر دانشجویی مطالبه کرده با این جزئیات که تمامی نمرات دانشجویان را زیر ده اعلام کرده تا به ازای مبلغ فوق نمره قبولی را ثبت نماید. سوال بنده در رابطه با احراز جرم این شخص و مجازات و تبعات ان برای استاد و دانشجو و نیز مرجع رسیدگی و نحوه تنظیم شکوایه می باشد؟ پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگذارم