فریب در عقد

با سلام خانمی را به عقد خود دراورده ام و یک برگ کاغذ دست نویس از یک روحانی دارم که در ان به مذهب من که شیعه است اشاره شده ولی در مورد خانم اشاره نشده و من الان فهمیده ام ، روحانی پدر دوست خانم که دوست خانم و شوهرش یعنی دختر و داماد روحانی شاهد عقد بوده اند و در روز عقد نه شناسنامه و نه کارت ملی از طرف خانم ارائه شد وخانم بیوه بوده من اطلاع داشتم ولی در مورد مذهب من مطلع نبودم ،ایا من میتوانم شکایت کنم که در این عقد فریب خورده ام؟