طلاق

roz
سلام میخواهم طلاق بگیرم شوهرم نفقه نمیده معتادهم هست نزدیک پنج ساله که عقدکردیم هنوزهم بچه نداریم وهمسرم پیگربرای بچه دارشدن نمیکنه واصلابه من توجه نمیکنه من پولی هم ندارم بخوام اقدام کنم برای طلاق تکلیفم چیه