تبدیل درخواست پناهندگی به ویزای کار

سجاد
باسلام.من ۶ماهه که با ویزای مستقیم سوئد به این کشور آمده وبعد از درخواست پناهندگی پاسپورت خود رانیز تحویل دادم.الان با گرفتن مجوز کار وپیدا کردن یک کار سفید در یک شرکت نگهداری سالمندان مشغول هستم.میخواستم بدانم بعد از گذشت چند ماه از شروع کار سفید وپرداخت مالیات اگر درخواست کنم که کیس پناهندگیم بسته شود ودرخواست اقامت کاری کنم چقدر شانس دارم وچقدر احتمال دارد که به من بگن برگرد کشورت با ویزای کار بیا.