ابطال مجوز فعالیت

علی ضیاالدینی
باسلام بنده موسس مرکز درمان اعتیاد یا کمپ هستم که سال قبل مجوزم ب مدت 3سال اعتبار صادر شد آیا دستورلعمل جدید سازمان بهزیستی میتواند قانون عطف بماسبق را نقض و مجوزی که بر اساس قانون قبل صادر شده ابطال کند؟