راه عبور ملک

Mohammadreza
سلام ملکی به متراژ4×13 درخیابان اصلی بنام برادر من بوده است پشت این ملک زمینی هست به متراژ423مترمکعب که طبق مدارک موجود و وضع ظاهری که از قدیم وجود داشته راه عبور ملک پشت از ملک جلو میباشد به متراژ 2 مترو هشتاد سانت ویک پروانه ساختمان هم وجود دارد که در آن متراژ راه عبور مشخص شده دور همین راه عبور پله ای وجود داشته مربوط به ساختمان مسکونی از زمین پشت\r\nمدتی مریض شدم و برادر من (زمین پشت وراثتی میباشد برای من و برادرم) راه 1 متر و 60 سانت از راه عبور رو به تصرف خودش در آورد و جلوی پله قدیمی پله ای ساخت و راه عبور به زمین پشت 1 متر و 15 سانت شد طی شکایتی حکم تخریب راه پله و تصرف عدوانی صادر شد اما در دادگاه تجدید نظر بخاطر اینکه برادر من هم جزو وراث ملک عقب بود حکم باطل شد. ملک جلو توسط برادرم به شخص دیگری فروخته شدو پس از یکسان سهم خودراز از ملک پشت به من فروخت مجددا به شهرداری مراجعه کردم و حکم تخریب راه پله را علیه مالک جدید گرفت که ظرف 2 ساعت حکم کنسل شد (به چه دلیل نمیدانم) و بدون اطلاع من پروانه ساختمان را از من گرفتن و طبق اصلاحیه راه عبور را به 1 متر و 15 سانت تغییر دادند مالک جدید میگوید من ملکیت خریدم و این راه عبور برای شما 2 متر و 80 سانت نیست لطفا نظر خود را بگویید\r\nایمیل: Mohammadreza.chaabi@gmail.com